ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ» (εφεξής η «ΑΜΚΕ») δημιούργησε τον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο  http://www.pamemmazi.org για την ενημέρωση των χρηστών του και την παροχή στους χρήστες της δυνατότητας υποστήριξης του έργου και των δράσεων της ΑΜΚΕ. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου διέπεται από τους ακόλουθους όρους χρήσης (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), τους οποίους οι επισκέπτες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά πριν από κάθε χρήση και περιήγηση στο περιεχόμενό του. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης και οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτούς.

Η ΑΜΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και οι επισκέπτες καλούνται να ελέγχουν πριν από κάθε χρήση το περιεχόμενό τους. Η εξακολούθηση της χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εκάστοτε ισχυόντων Όρων Χρήσης.

Ευθύνη για τη χρήση της ιστοσελίδας

Ο επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της πρόσβασης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και της καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήσης των πάσης φύσεως πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτόν. Η ΑΜΚΕ δεν εγγυάται την εγκυρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα και ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε συνέπεια, ζημιογόνα ή άλλως βλαπτική για οποιοδήποτε πρόσωπο, ενδέχεται να έχει η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου της από τον επισκέπτη ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

Ως αποκλειστικός υπεύθυνος για την πρόσβασή του στην ιστοσελίδα, ο χρήστης αυτής φέρει ιδίως την αποκλειστική ευθύνη για τον τεχνολογικό εξοπλισμό, μέσω του οποίου αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τη συμβατότητά του με τις απαιτήσεις ασφαλείας. Περαιτέρω, η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. εταιρείες παροχής υπηρεσιών internet), την αποκλειστική ευθύνη για την καταβολή των οποίων φέρει επίσης ο χρήστης.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας  συμπεριλαμβανομένων σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, βιντεοσκοπήσεων, σχεδίων, υπηρεσιών και πάσης φύσεως αρχείων, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΑΜΚΕ που προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Εξαιρούνται τα σήματα και λογότυπα τρίτων προσώπων που δεν ανήκουν στην ΑΜΚΕ και ενδέχεται να προστατεύονται αντιστοίχως από παράνομες προσβολές.

Οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις επιταγές του νόμου και να απέχουν από κάθε πράξη που προσβάλλει τα δικαιώματα της ΑΜΚΕ ή τρίτων, όπως ιδίως την εκμετάλλευση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση με οποιονδήποτε τρόπο του προστατευόμενου περιεχομένου.

Υπερσύνδεσμοι – links προς άλλους διαδικτυακούς τόπους

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει υλικό που δημοσιεύεται σε διαδικτυακό τόπο τρίτου ή να παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμου – link  ή άλλως να χρησιμοποιεί υλικό που ανήκει σε τρίτους. Η ΑΜΚΕ ουδεμία εγγύηση παρέχει και ουδεμία ευθύνη φέρει σε σχέση με το περιεχόμενο αυτό. Την ευθύνη για τον έλεγχο και την περαιτέρω χρήση του περιεχομένου που ανήκει σε τρίτους φέρει αποκλειστικά ο χρήστης, ο οποίος μπορεί να απευθύνεται σχετικώς στους υπεύθυνους για τη διαχείρισή του.

Η ΑΜΚΕ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των στοιχείων της ηλεκτρονικής συναλλαγής, στο μέτρο που αυτά παρέχονται στο διαδικτυακό τόπο που η ίδια διαχειρίζεται.

Για τη δική σας ασφάλεια θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη διενέργεια πληρωμής ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.–>

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Είμαστε το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ μία ελληνική Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους, την καταπολέμηση του στιγματισμού γαι τον καρκίνο και όσους νοσούν και την ευαισθητοποίηση α) με  προγράμματα δημιουργίας, ευεξίας, ενημέρωσης και θεραπειών μέσω της τέχνης για νοσηλευομένους ασθενείς και τις οικογένειές τους β) με Ημερίδες και διαδραστικά εργαστήρια για την ολοκληρωμένη κι ενσωματωμένη στα νοσηλευτικά ιδρύματα φροντίδα και την ποιότητα ζωής γ) με την ομάδα Untouchables by Pamemmazi που συμμετέχει σε μαραθωνίους ευαισθητοποίησης και δ) με το blog της οργάνωσής Scars and Scarves που δημοσιεύει προσωπικές ιστορίες και σκέψεις για την ζωή με τον Καρκίνο.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ (www.pamemmazi.org) δεν απαιτείται η συμπλήρωση των προσωπικών σας στοιχείων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποκτώνται πάντοτε με τη συγκατάθεσή σας και με τους εξής τρόπους:

  1. Κατά την συμπλήρωση αίτησης εθελοντή ηλεκτρονικά.
  2. Κατά την πραγματοποίηση δωρεάς μέσω της ιστοσελίδας.
  3. Κατά την εγγραφή για την online παρακολούθηση και συμμετοχή στα προγράμματα που προσφέρονται δωρεάν  σε ασθενείς και οικογένειες. 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε:

Oι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται στην αίτηση εθελοντή αναφέρονται στα εξής στοιχεία: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), email, ονομαστική αναφορά σε άλλους φορείς προηγούμενης εμπειρίας εθελοντισμού. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται για την online παρακολούθηση προγραμμάτων αναφέρονται στα εξής στοιχεία: Όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο (κινητό και σταθερό), ιδιότητα ( ασθενής, οικογένεια), ηλικία.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται κατά την ηλεκτρονική διενέργεια δωρεάς  δεν περιέρχονται στην κατοχή μας αλλά  μεταφέρονται απευθείας στο ασφαλές περιβάλλον της Τραπέζης και διέπονται από την δική της πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων χωρίς καμιά ευθύνη της οργάνωσής μας. 

Σκοπός συλλογής των προσωπικών δεδομένων:

  1. Για την αξιολόγηση της αιτήσεως εθελοντή/ντριας για την εθελοντική προσφορά του/της στις δράσεις του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ.
  2. Για την προγραμματισμό της συμμετοχής σας στα online προγράμματα και τις τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα καθώς και για την εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων.
  3. Για την διένεργεια ανώνυμης στατιστικής μελέτης.
  4. Για την αποστολή ενημερωτικών emails, SMS, ταχυδρομικών επιστολών σχετικά με τις δράσεις μας. 

Δικαιώματα ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα:

Όσον αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να μας ζητήσετε τα παρακάτω:

  1. Να διορθώσουμε οποιεσδήποτε ανακριβείς πληροφορίες ή δεδομένα που σας αφορούν.
  2. Να διαγράψουμε οριστικά τις πληροφορίες και τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει για εσάς ώστε να μην λαμβάνετε πλέον email, SMS, ή/και τηλεφωνικές κλήσεις από εμάς.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προχωρήσετε σε κάποιο από τα ανωτέρω παρακαλούμε πολύ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@pamemmazi.org  και στα τηλέφωνα: (+30) 213 045 2254  κινητό (+30) 6988 307930. 

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα:

To ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ σέβεται την ιδιωτικότητά σας και φροντίζει για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτει, εκχωρεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει χωρίς τη συγκατάθεσή σας σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προσωπικά σας δεδομένα, πλην των περιπτώσεων που το επιβάλουν νομοθετικές διατάξεις. Πρόσβαση έχει η νόμιμη εκπρόσωπος και ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος/συνεργάτης του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ στα πλαίσια των καθηκόντων του. 

Χρονική διάρκεια αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται και επεξεργάζονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Μετά το τέλος της περιόδου διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται, διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται. 

Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες.
Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς ιστοσελίδες συνεργατών μας και  άλλων φορέων που δεν ελέγχονται από το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ. Αν επισκεφθείτε  έναν σύνδεσμο σε οποιαδήποτε από αυτές τις ιστοσελίδες (sites) λάβετε υπόψη ότι αυτές έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστείτε συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων λόγω της επίσκεψής σας στους παραπάνω ιστότοπους. Ελέγξτε αυτές τις πολιτικές πριν υποβάλλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΑΜΚΕ και του επισκέπτη/χρήστη του παρόντος διαδικτυακού τόπου και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος καταστεί ανίσχυρος, η ισχύς των υπολοίπων δεν θίγεται.

Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν ανακύψει μεταξύ των μερών από και εξ αφορμής του παρόντος ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της παρούσας ιστοσελίδας παρακαλούμε αποστείλετε ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pamemmazi.org

ΜΕΓΑΡΟ ΕΡΜΗΣ

Πανεπιστημίου 56, Αθήνα 106 78

6ος όροφος, γραφείο 8

Τ: +302130452254

Ε:info@pamemmazi.org