Μουσικοθεραπεία

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η μουσική μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό μέσο για να αλλάξει τη διάθεση του ασθενή, να εκφράσει τα συναισθήματά του/ της, να χαλαρώσει και να έρθει σε επικοινωνία με άλλους.

Σε πολλούς μπορεί να επιφέρει ηρεμία, να μειώσει το μέγεθος του άγχους και του φόβου, να συντελέσει στη μείωση του πόνου αλλά και να μειώσει το αίσθημα της απομόνωσης και της μοναξιάς του ενδιαφερομένου.

Για να συμμετέχει κανείς δε χρειάζεται να έχει μουσικές γνώσεις, απλά τη διάθεση να συμμετέχει μέσω των δεκτικών ή/ και ενεργητικών μουσικοθεραπευτικών τεχνικών που παρέχονται κατά τη διάρκεια των συνεδριών.