Οι ασθενείς εξοπλίζονται με γνώση, ενδυναμώνονται μέσω της δράσης,
υποστηρίζονται από την κοινότητα

Οι ασθενείς εξοπλίζονται με γνώση, ενδυναμώνονται μέσω της δράσης, υποστηρίζονται από την κοινότητα

Οι ασθενείς εξοπλίζονται με γνώση, ενδυναμώνονται μέσω της δράσης,υποστηρίζονται από την κοινότητα