Στις 20 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Σάββατο, το ΠΑΜΕΜΜΑZI ολοκλήρωσε με επιτυχία την δεύτερη Ημερίδα του με θέμα:  Ενσυναίσθηση στην πράξη: Πώς διασφαλίζεται η ποιότητα ζωής στην πορεία του ασθενούς με καρκίνο. Η Ημερίδα φιλοξενήθηκε από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

Το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει σαν στόχο την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των ογκολογικών ασθενών, την καταπολέμηση του στίγματος που περιβάλλει τον καρκίνο, την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης στους επαγγελματίες υγείας και σε ολόκληρη την κοινωνία, την ανάδειξη του κεντρικού ρόλου που πρέπει να διαδραματίζει ο ασθενής στην θεραπεία του, στην διαχείριση των παρενεργειών και στις εν γένει αποφάσεις για την ζωή και την υγεία του, με απώτερο στόχο την προαγωγή της ποιότητας ζωής του.

Η Ημερίδα, που περιελάμβανε συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης και τέσσερα διαδραστικά Εργαστήρια, οργανώθηκε για να διερευνήσει και να παραθέσει πορίσματα που να καταδεικνύουν ότι ο καρκίνος είναι μια πολύπλοκη, πολυεπίπεδη, εξελισσόμενη και συχνά μακροχρόνια ασθένεια και η  ποιότητα ζωής ενός ογκολογικού ασθενή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αναδεικνύοντας ενδεικτικά τους εξής:

  • Την καλή συνεργασία μιας διευρυμένης διεπιστημονικής ομάδας φροντίδας, που περιλαμβάνει τον ογκολόγο, τον ογκολογικό νοσηλευτή, τον αλγολόγο, τον ψυχολόγο, τις ομάδες υποστήριξης, τον κοινωνικό λειτουργό, τον κλινικό διατροφολόγο, τον φυσικοθεραπευτή και τους ειδικούς γιατρούς.
  • Την δημιουργία  ψηφιακού φακέλου του ασθενούς που θα διευκολύνει τους ασθενείς αλλά και τους επαγγελματίες υγείας, ώστε να έχουν εύκολη, γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση σε όλες τις ιατρικές πράξεις, εξετάσεις, φαρμακευτικά σχήματα και σε ό,τι αφορά την θεραπευτική  πορεία.
  • Την έγκαιρη ανάθεση διαχείρισης του καρκινικού πόνου σε αναισθησιολόγο-αλγολόγο και στην ομάδα του, προκειμένου αυτή να καθίσταται αποτελεσματική. Οι επαγγελματίες υγείας αναφέρθηκαν στην ύπαρξη πολλών πλέον ειδών αναλγητικών φαρμάκων, ενώ τόνισαν ότι οι συνδυασμοί αυτών με επεμβατικές πράξεις, εξασφαλίζουν την πορεία μέσα στην νόσο χωρίς πόνο και συνεπώς με βελτιωμένη ποιότητα ζωής.
  • Την ανάγκη συμμετοχής του ψυχολόγου στην υποστήριξη του ασθενούς, σε κάθε στάδιο της νόσου, της θεραπείας και της αποθεραπείας, καθώς και σε συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες των επαγγελματιών υγείας.

Τέλος παρουσιάσαμε την  θεραπευτική γιόγκα και την μουσικοθεραπεία ως μεθόδους  χαλάρωσης και καλύτερης διαχείρισης των παρενεργειών της ασθένειας και της θεραπείας.

Το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ φιλοξένησε αξιόλογους Έλληνες ειδικούς στον τομέα της ογκολογίας, της νοσηλευτικής, της ψυχολογίας, της αλγολογίας, της κλινικής διατροφολογίας, από διαφορετικά δημόσια νοσοκομεία και ένα ιδιωτικό νοσοκομείο της Ελλάδας, καθώς και χειρούργο-ογκολόγο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εξαιρετική βαρύτητα και δυναμική είχαν η φωνή της ασθενούς και του μέλους οικογένειας ασθενούς, που κάθισαν μαζί με τους επαγγελματίες υγείας και συζήτησαν μια σειρά σημαντικών θεμάτων που τους απασχολούν και που επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής τους, όπως η ενημέρωση, η συνεργασία των επαγγελματιών υγείας, ο ιατρικός φάκελος, η διατροφή, και άλλα πολλά.

Η Ημερίδα του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ υποστηρίχθηκε από την ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. και τέλεσε υπό την αιγίδα του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και της Ελληνικής Εταιρείας για την Προαγωγή της Ψυχιατρικής και των Συναφών Επιστημών (ΕΛΕΠΨΥΣΕΠ).