Terms and Conditions

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ» (εφεξής η «ΑΜΚΕ») δημιούργησε τον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο  http://www.pamemmazi.org για την ενημέρωση των χρηστών του και την παροχή στους χρήστες της δυνατότητας υποστήριξης του έργου και των δράσεων της ΑΜΚΕ. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου διέπεται από τους ακόλουθους όρους χρήσης (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), τους οποίους οι επισκέπτες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά πριν από κάθε χρήση και περιήγηση στο περιεχόμενό του. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης και οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτούς.

Η ΑΜΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και οι επισκέπτες καλούνται να ελέγχουν πριν από κάθε χρήση το περιεχόμενό τους. Η εξακολούθηση της χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εκάστοτε ισχυόντων Όρων Χρήσης.

Ευθύνη για τη χρήση της ιστοσελίδας

Ο επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της πρόσβασης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και της καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήσης των πάσης φύσεως πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτόν. Η ΑΜΚΕ δεν εγγυάται την εγκυρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα και ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε συνέπεια, ζημιογόνα ή άλλως βλαπτική για οποιοδήποτε πρόσωπο, ενδέχεται να έχει η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου της από τον επισκέπτη ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

Ως αποκλειστικός υπεύθυνος για την πρόσβασή του στην ιστοσελίδα, ο χρήστης αυτής φέρει ιδίως την αποκλειστική ευθύνη για τον τεχνολογικό εξοπλισμό, μέσω του οποίου αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τη συμβατότητά του με τις απαιτήσεις ασφαλείας. Περαιτέρω, η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. εταιρείες παροχής υπηρεσιών internet), την αποκλειστική ευθύνη για την καταβολή των οποίων φέρει επίσης ο χρήστης.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας  συμπεριλαμβανομένων σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, βιντεοσκοπήσεων, σχεδίων, υπηρεσιών και πάσης φύσεως αρχείων, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΑΜΚΕ που προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Εξαιρούνται τα σήματα και λογότυπα τρίτων προσώπων που δεν ανήκουν στην ΑΜΚΕ και ενδέχεται να προστατεύονται αντιστοίχως από παράνομες προσβολές.

Οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις επιταγές του νόμου και να απέχουν από κάθε πράξη που προσβάλλει τα δικαιώματα της ΑΜΚΕ ή τρίτων, όπως ιδίως την εκμετάλλευση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση με οποιονδήποτε τρόπο του προστατευόμενου περιεχομένου.

Υπερσύνδεσμοι – links προς άλλους διαδικτυακούς τόπους

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει υλικό που δημοσιεύεται σε διαδικτυακό τόπο τρίτου ή να παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμου – link  ή άλλως να χρησιμοποιεί υλικό που ανήκει σε τρίτους. Η ΑΜΚΕ ουδεμία εγγύηση παρέχει και ουδεμία ευθύνη φέρει σε σχέση με το περιεχόμενο αυτό. Την ευθύνη για τον έλεγχο και την περαιτέρω χρήση του περιεχομένου που ανήκει σε τρίτους φέρει αποκλειστικά ο χρήστης, ο οποίος μπορεί να απευθύνεται σχετικώς στους υπεύθυνους για τη διαχείρισή του.

Εθελοντική δωρεά χρηματικού ποσού

Η εθελοντική καταβολή οποιασδήποτε οικονομικής συνεισφοράς προς την ΑΜΚΕ γίνεται με τους τρόπους που προβλέπονται στο έντυπο της αντίστοιχης αίτησης. Τα καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται.

Με την καταχώρηση του ποσού στο πεδίο συνεισφοράς συμπληρώνεται η φόρμα στοιχείων προκειμένου να αποσταλεί νόμιμη απόδειξης είσπραξης. Για την πληρωμή του ποσού, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

  • με προσωπική επιταγή
  • με τραπεζική κατάθεση σε λογαριασμό του Οργανισμού (Alpha Bank)
  • με πληρωμή μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών (Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners) μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της Alpha Bank

Σε περίπτωση που επιλεγεί ηλεκτρονικός τρόπος πληρωμής, ισχύουν για τη διενέργειά της οι όροι του εκάστοτε πιστωτικού ιδρύματος ή φορέα διενέργειας της συναλλαγής.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha  e-Commerce» της Alpha Bank και χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

 

alpha bank

Η ΑΜΚΕ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των στοιχείων της ηλεκτρονικής συναλλαγής, στο μέτρο που αυτά παρέχονται στο διαδικτυακό τόπο που η ίδια διαχειρίζεται.

Για τη δική σας ασφάλεια θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη διενέργεια πληρωμής ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η ΑΜΚΕ συλλέγει και επεξεργάζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες της ιστοσελίδας εκουσίως παρέχουν συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής μέλους, τη δήλωση ενδιαφέροντος για εθελοντική εργασία ή τη φόρμα παροχής οικονομικής συνεισφοράς στην ΑΜΚΕ. Η ΑΜΚΕ επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα για την αποστολή ενημερώσεων σχετικών με τη δράση της και τον εν γένει σκοπό της. Επίσης, η ΑΜΚΕ δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αποδέκτες των εν λόγω δεδομένων ενδέχεται να είναι τρίτα μέρη, με τα οποία η ΑΜΚΕ συνεργάζεται για την παροχή των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών επεξεργασίας.

Με την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων και την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης/ δήλωσης ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων υπό τους όρους που αναφέρθηκαν. Σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως εκάστοτε ισχύει, το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τηρούνται από την ΑΜΚΕ καθώς και αντίρρησης ζητώντας λ.χ. την διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων που τηρούνται από την ΑΜΚΕ. Ο χρήστης μπορεί να ασκεί τα δικαιώματά του αυτά χωρίς χρέωση, απευθυνόμενος στο ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ τηλεφωνικώς στο 2130452254, ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@pamemmazi.org.

Χρήση cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Η ιστοσελίδα pamemmazi.org χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της, στο μέτρο που αυτά είναι τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης του χρήστη στην ιστοσελίδα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΑΜΚΕ και του επισκέπτη/χρήστη του παρόντος διαδικτυακού τόπου και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος καταστεί ανίσχυρος, η ισχύς των υπολοίπων δεν θίγεται.

Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν ανακύψει μεταξύ των μερών από και εξ αφορμής του παρόντος ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της παρούσας ιστοσελίδας παρακαλούμε αποστείλετε ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pamemmazi.org

ΜΕΓΑΡΟ ΕΡΜΗΣ

Πανεπιστημίου 56, Αθήνα 106 78

6ος όροφος, γραφείο 8

Τ: +302130452254

Ε:info@pamemmazi.org