Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ

Μια μέρα στο Μουσείο
09/04/2019

Έχοντας ως πρωταρχικό μας στόχο να «ακούμε» και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους, καθώς και να προσφέρουμε ποιοτικά προγράμματα, αξιολογούμε διαρκώς τη δράση μας μέσα στο νοσοκομείο και προσαρμόζουμε αναλόγως τις παρεχόμενες δραστηριότητες. Η αξιολόγηση των προγραμμάτων πραγματοποιείται από τους συμμετέχοντες μετά το πέρας κάθε δραστηριότητας με τη συμπλήρωση φόρμας αξιολόγησης.

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα και τα πορίσματα της αξιολόγησης της δράσης του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» από την έναρξη των δραστηριοτήτων του, το Νοέμβριο 2017, έως το Δεκέμβριο 2018. Ποσοστό 60% των συμμετεχόντων έχει συμπληρώσει ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και συνεπώς τα πορίσματα της αξιολόγησης αντικατοπτρίζουν επαρκώς την επίδραση των προγραμμάτων του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ στους αποδέκτες αυτών.

Θα βρείτε την έκθεση αξιολόγησης εδώ.