Εικαστική Ψυχοθεραπεία

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η εικαστική ψυχοθεραπεία (art therapy) είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που περιλαμβάνει τον συνδυασμό της λεκτικής επικοινωνίας και καλλιτεχνικής έκφρασης του ατόμου με σκοπό τη βελτίωση της συναισθηματικής, σωματικής και νοητικής υγείας του.

Μέσω της δημιουργικής έκφρασης το άτομο μπορεί να σκεφτεί, να κατανοήσει και να συζητήσει κάποια θέματα που τον απασχολούν και που είναι δύσκολο να εκφράσει λεκτικά. Κοινές ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο είναι η ψυχική και σωματική κούραση, η κατάθλιψη, το στρες, οι πόνος, οι δυσκολίες σε σχεσιακό και υπαρξιακό επίπεδο.

Οι ψυχοσωματικές αλλαγές, η απώλεια και η ανασφάλεια για το μέλλον είναι επίσης ζητήματα που απασχολούν καθημερινά τον ασθενή. Έρευνες δείχνουν πως οι θεραπείες μέσω τεχνών επιδρούν σημαντικά στην ελάττωση αυτών των συμπτωμάτων και συμβάλουν στην γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής του ασθενούς.