Η καινούργια βιβλιοθήκη μας στο ΓΟΝΚ "Οι Άγιοι Ανάργυροι"

Η καινούργια βιβλιοθήκη μας στο ΓΟΝΚ “Οι Άγιοι Ανάργυροι”