Διημερίδα 2017: Ψυχοσωματική φροντίδα στον καρκίνο: Ενσυναίσθηση, Κατανόηση και Επικοινωνία

Διημερίδα 2017: Ψυχοσωματική φροντίδα στον καρκίνο: Ενσυναίσθηση, Κατανόηση και Επικοινωνία