Θεραπευτική Φωτογραφία

photography50

Το εργαστήριο στοχεύει στην αύξηση της αυτογνωσίας, της δημιουργικότητας και της ευημερίας μας. Με ειδικά σχεδιασμένες τεχνικές θα έχουμε την ευκαιρία να εκφράσουμε και να διαχειριστούμε καλύτερα σκέψεις και συναισθήματα που σχετίζονται με το βίωμα του καρκίνου (και άλλων προκλήσεων). Μέσα από φωτογραφικές εργασίες και συμμετοχικές δραστηριότητες, θα ενθαρρύνουμε την αποδοχή των αλλαγών, τη βελτίωση της αυτοπεποίθησης και τη θετική αξιοποίηση των εμπειριών μας στην προσωπική και κοινωνική μας ζωή.

Δήμητρα Ερμείδου, Eyes of Light
Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
MFA Φωτογραφίας, Πανεπιστήμιο Temple, Αμερική

Μαρτυρίες Συμμετεχόντων

  • Πολύ σημαντική και ενημερωτική,ειδικά στις κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζω,χάρηκα πολύ που συμμετέχω.
  • Πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα.